nintä

§odiena ir laba diena. Nogurdino§i laba diena.

Secinu atkal, ka man berni nemaz netrauce un ir smiekligi runåt katram savä valodå. Vini måca mani un vairak smejas par mani, kä normäli butu oträdåk.

Vikingu grämata un New Treehouse of  the World.  Izlasit gan Vikingus nevare§u, bet zimejumi ir labu labie un gråmatas izmers ir vienreizejs, rokas soma gan neielikt.

Tad nu §odien dabuts filcets M no meitenes, am, meitenes(?), Hanna uzzimeja puki un uzrakstija man dazädus värdus zviedriski, bet Paullina uzzimeja pukes väze un uzdävinåja man. Laikam jau patiku.

  • skata
  • fägel
  • blomma
  • träd
  • skog

un atsevi§ki  svat, gronn, rodd.

/divi eenu zimejumi un burkans ´morrot

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s